dimecres, 24 de juliol de 2013

Robòtica amb LEGO

Des del curs 2008-09 el departament de Tecnologia ofereix als alumnes la possibilitat d'aprendre robòtica amb els kits de LEGO MindStorms NXT proporcionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.
Aquesta presentació explica les diferents experiències que s'han portat a terme des del nostre departament.